2015-08-20 | Interbike 2015

2015-08-20 | Eurobike 2015

2015-04-09 | The 25th China International Bicycle & Motor Fair (in Shanghai)

2014-10-20 | Taichung Bike Week (TBW) 2014

2014-09-04 | Interbike 2014

2014-07-24 | Eurobike 2014

2013-12-11 | 2014 Taipei Cycle Show

2013-10-19 | Taichung Bike Week (TBW) 2013

2012-11-12 | Taichung Bike Week 2012 (TBW)

2012-09-11 | Bike Motion Benelux 2012

2012-09-11 | Bike Brno 2012

2012-09-11 | Interbike 2012

2012-08-28 | Eurobike Global Show 2012

2010-10-04 | 2011 Taipei Cycle Show

2009-06-23 | Interbike

2009-06-23 | Eurobike

2009-02-27 | 09' International Taipei Cycle Show